Llibre “Art per a totes les mans”

  • Llibre "Art per a totes les mans"
  • Llibre "Art per a totes les mans"
  • Llibre "Art per a totes les mans"
  • Llibre "Art per a totes les mans"
  • Llibre "Art per a totes les mans"
  • Llibre "Art per a totes les mans"

Client: Fundació MAP

Disseny y maquetació del llibre “Art per a totes les mans” de la Fundació MAP.

Gràfica, Todos