Reportatge comunió

  • Reportatge comunió

Client: Particular

Reportatge de fotografies de comunió

Fotografia, Tots

Foto estacional arbre

  • Foto estacional arbre

Client: Autopromoció

Conjunt de fotografies estacionals d’un arbre

Fotografia, Tots

Fotografia per Dingo Natura

  • Fotografia per Dingo Natura

Client: Dingo Natura

Fotografia per Dingo Natura

Fotografia, Tots

Fotografia flor per poema

  • Fotografia flor per poema

Client: Autopromoció

Fotografia per poema

Fotografia, Tots

Flyers per OMHBV

  • Flyers per OMHBV

Client: Oficina Municipal d’Habitatge de Ripoll

Flyers informatius de l’Oficina Municipal d’Habitatge

Fotografia, Gràfica, Tots